[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by รับสอน รับแปลเอกสาร ภาษาเขมร คำศัพท์เขมร คำเขมร เกี่ยวกับเขมร กัมพูชา ศูนย์เขมรศึกษา รับแปลภาษาเขมรเป็นไทย ไทยเป็นเขมร ภาษาเขมร ล่ามภาษาเขมร ครูสอนภาษาเขมร รับสอนพิเศษภาษาเขมร ประเพณี วัฒนธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา เรียนรู้ภาษาเขมร แหล่งเรียนรู้ภาษาเขมร เขมร กัมพูชา รับเป็นวิทยากร รับเป็นล่ามภาษาเขมร ภาษาเขมรในศรีสะเกษ ราคาถูก รับทำโปรเจ็กนักศึกษา ทำเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ รับจัดทัวร์ กัมพูชาราคาประหยัด ประทับใจ Sut sorin ครูเขมร

หนังสื่อเรียนภาษาเขมร


หนังสือภาษาเขมรพื้นฐาน เป็นหนังสือที่ใช้เวลาในการทำประมาณสองปีโดยมีการรวบร่วมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับภาษาเขมรเช่น หลักภาษา วยากรณ์ ศัพท์เหมือน ศัพท์คล้าย และอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีการอ้างอิงจากตำราภาษาเขมร พจนานุกรมเขมร สื่อต่างๆ และประสบการที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาอย่างยาวนานจากสถาบันการศึกษากัมพูชา หลักสูตรครุศาสตร์จากวิทยาลัยครูเสียบเรียบ และอ้างอิงจากตำราภาษาไทยที่เกี่ยวกับภาษาเขมรหลายเล่มด้วย ทำให้หนังสือภาษาเขมรพื้นฐานเล่มนี้ได้เกิดเป็นรูปร่างขึ้นมา มีเนื้อหาที่มากเพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปสอน หรือไปศึกษาเองได้อย่างง่าย โดยเนื้อหามีทั้งการเขียน การอ่าน การเรียนคำศัพท์ หลักการประสมคำ และอื่นๆ ในปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ได้นำไปใช้ในสถานศึกษาหลายแห่งที่เปิดสอนภาษาเขมรทั้งระดับขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นต้น นอกจานั้นหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออ้างอิงของชุดสื่อภาษาอาเซียน ภาษาเขมร ของสำนักงาน.กศน.กระทรวงศึกษาธิการ ที่นำไปใช้ทั่วประเทศอีกด้วย เนื้อหาโดยร่วมมีดังนี้
                - ข้อมูลทั่วไป
                - ความเป็นมาของภาษา
                - พยัญชนะ การอ่าน การเขียน การแยกประเภทเสียง กลุ่มเสียง
                -หน่วยเสียงพยัญชนะเขมร
                - สระ ประเภทสระ เขียนสระ
                - วรรณยุกต์ และตัวเลข
                - การประสมคำ
                - การอ่านตำภาษาเขมรเทียบกับภาษาไทย
                - การนับวัน เดือน เวลา เป็นภาษาเขมร
                - บทสนทนาในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นภาษาเขมร
                - อื่นๆ
ซึ่งจากเนื้อหาที่กล่าวมานั้นทำให้หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมทุกเกือบอย่างของหลักภาษาเขมร ผู้อ่านสมารถอ่าน และเข้าใจเองได้ง่ายเพราะหนังสือเล่มนี้ไม่เน้นการใช้ตัวหนังสือเท่าไร แต่เราจะใช้ตัวอย่างให้มากที่สุดเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

ราคา 165 บาท/เล่ม (ไม่ร่วมค่าส่ง)
ถ้าหากว่าท่านสั่งซื้อ 10 เล่มขึ้นไป ทางเราจะจัดส่งให้ฟรี
ถ้าหากว่าท่านสั่งซื้อเป็นร้อยเล่ม ทางเราจะจัดอบรมให้ฟรี 1 วัน (คิดแค่ค่าเดินทาง ที่พัก และอาหาร)

ทางเราก็ได้มีหนังสือภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะ โดยไม่เน้นเรื่องหลักการเขียนการอ่านมากเท่าไร แต่เน้นเรื่องการสนทนาพูดคุยกัน กับแบบฝึกหัด หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการจัดอบรมต่างๆ ที่เน้นหลักภาษา

นอกจากนี้ก็ยังมีหนังสือที่กำลังเขียนอยู่ คือ นิทานเขมร + การละเล่นเขมร ซึ่งเหมาะสำหรับการศึกษาเรียนรู้ด้านวรรณกรรมพื้นบ้านของชาวเขมรโดยตรง


2. หนังสือ "พูดภาษาเขมรกันเถอะ" เป็นหนังสือที่รวบรวมบทสนทนาจำนวน 100 บท เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ จำแนกเป็นหมวดหมู เช่น : การทักทาย สอบถามทั่วไป การเดินทาง ที่ บขส ที่สถานีรถไฟ  ที่โรงพยาบาล ที่ร้านตัดผม ร้านโทรศัพท์ ร้านขายเสื้อผ้า ห้างแลกเงิน การคุยโทรศัพท์ และอื่นๆ โดยมีการบรรยายคำศัพท์ของแต่ละบท พร้อมคำที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ และเครื่องหมายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ครับ
* หนังสือเล่มนี้จะตีพิมพ์ตามจำนวนคนที่สั่งซื้อล่วงหน้าเท่านั้นครับ* 

สมารถติดต่อสอบถามทางเราได้ตลอดเวลา ที่

         - เบอร์โทรศัพท์ 082-3681359 (Dtac)  088-4741959 (12Call)
         - Facebook: www.facebook.com/sutsorinkh
         - E-mail : freshkh@hotmail.com